EGYPTILÄISET USKONNOT JA USKOMUKSET


Muinaiset egyptiläiset palvoivat useita jumalia, Ra, Anubis, Thot, Sebek, Seth, Hourus, Isis ja Osiris.
Jokaisella Egyptin kaupungilla oli omat erityiset jumalansa. Usein nämä muodostivat kolmikon - jumala, jumalatar ja heidän poikansa. Jokainen temppeli oli pyhitetty tietylle jumalalle, ja pappi piti hänestä huolen. Papit rukoilivat temppeleissä ihmisten pyynnöstä. Jumalat esittivät usein eläimiä.


Ra kuvattiin yleensä egyptiläisessä taiteessa haukkapäisenä ihmisenä, jonka pään yläpuolella oli auringonkerä. Jo alkuajoista lähtien Ra oli auringon jumala.


Isis oli suuri äiti, kuolematon puoliso, taivaankuningatar sekä perheen ja perhearvojen puolustaja. Hän oli Osiriksin sisarpuoliso ja Houruksen äiti. Kaikista Egyptin jumalista Isistä palvottiin kauiten, aina Kleopatran aikoihin asti.

Osiris oli muinaisegyptiläisten mahtavimpana pitämä jumala, joka hallitsi kuoleman valtakuntaa, jonka uskottiin ammoin olleen ihmishallitsija, joka opetti ihmisille sivistystä ja maanviljelystaidot. Koska hän otti ensimmäisenä käyttöön viinin- ja viljanviljelyn, häntä pidettiin myös hedelmällisyyden symbolina. Osiris oli myös sisarensa Isiksen aviomies, jonka maagisten voimien avulla hänestä tuli manalan valtias ja manalan jumala.

Horus on auringon ja taivaan jumala, joka kuvattiin usein haukanhahmoisena tai haukanpäisenä. Horus oli yksi tärkeimmistä jumalista, ja häntä palvottiin kymmenissä eri muodoissa Egyptin valtakunnan alueella. Horus yhdistettiin vahvasti faaraoon, jonka katsottiin olevan Horuksen edustaja maan päällä.

Anubis oli muinaisessa Egyptissä palvottu kuolleiden ja palsamoinnin jumala. Anubiksen palvonta keskittyi alun perin Ylä-Egyptiin, jossa häntä palvottiin kuolleiden jumalana, mutta hänestä tuli myöhemmin koko maassa palvottu hautoja suojeleva, hautarituaaleja valvova ja vainajaa suojaava jumala.

Thot oli tärkeä jumala koko Egyptissä. Hän vastasi tiedosta, kirjoitustaidosta, laskutaidosta, ajan laskemisesta ja osittain myös kuolleista. Thot oli myös kirjureiden, pappien ja läääkärien suojelija. Thot toimi erinäisissä rituaaleissa jumalten kirjurina, kirjaten ylös tapahtumat. Esimerkiksi Kuolleiden kirjan kohdassa, jossa vainajan sydän punnitaan.


Sobek tai Sebek oli muinaisessa Egyptissä palvottu krokotiilijumala.Sobek kuvattiin joko krokotiilipäisenä miehenä tai krokotiilinä.Sobekin uskottiin hallitsevan Niilin krokotiileja ja vesiä. Joidenkin myyttien mukaan Niilin vesi oli Sobekin hikeä.

Seth oli muinaisessa Egyptissä palvottu aavikon ja kaaoksen jumala.

Elin ikä oli muinaisessa Egyptissä paljon lyhyempi kuin nykyään. Siitä johtuen hautaa alettiin rakentaa jo nuorena. Faaraot ja muut merkittävät ihmiset haudattiin pyramideihin. Ja muilla ei ollut hautoja. Kun ihminen kuoli siltä poistettiin sisäelimet ja laittettin säilöön. Sitten ruumis palsamoitiin ja käärittiin liiinaan eli muumioitiin. Hautaan ihminen sai arvo esineitä ja Kuolleiden kirjan.
external image horus1.jpg


Tekijät. Emma ja WilmaLähteet: Egyptin jumalat, Wikipedia